Bohoslužby

  Neděle: 7:00 a 10:00
  Pondělí: 18:00
  Úterý: 18:00
  Středa: 18:00
  Čtvrtek 8:00
  Pátek: 16:30
  Sobota: 8:00

Svátost smíření : 45 minut před každou mší svatou

Přihlásit seNávštěvy

Právě připojeni - host: 1 
Farnost Bazilika - Třebíč
Neděle, 23 Říjen 2016 00:00

Mše svatá v DPS Koutkova:
sobota 29.10. ve 14.30

Mše svatá na Památku zesnulých: středa 2.11. v kryptě baziliky

Návštěva nemocných: pátek 4.11. dopoledne

Schůzka ministrantů: sobota 5.11. po ranní mši sv. v bazilice

Modlitba za zemřelé na Novém hřbitově: neděle 6.11. v 15.00

Modlitba za zemřelé na hřbitově v Sokolí: neděle 6.11. v 16.30

Přihlášky dětí na přípravu na 1. svaté přijímání podávejte v sakristii. Podmínkou je výuka náboženství ve škole, účast na nedělních bohoslužbách, věk: 3. třída a starší. Příprava bude 1x za 14 dnů v neděli po mši sv. v 11.15, první setkání 13.11.

Nové fotografie ze setkání Adoramus te Christe najdete v sekci Fotogalerie

Duchovní péče v Nemocnici Třebíč a informace o provozu v nemocniční kapli Andělů strážných najdete zde.

Slavení mší svatých v bazilice


Vzhledem ke jmenování o. Jakuba navíc administrátorem farnosti Třebíč – Jejkov a o. Vojtěcha navíc farním vikářem tamtéž se budou sloužit mše svaté v obvyklém programu (pokud nebudou jiné změny) takto:

Neděle v 7.00: o.Jakub
v 10.00: 1. v měsíci: o.Vojtěch
2.,3. a 4. (5.): o.Jakub
Pondělí, středa, čtvrtek a sobota: o.Jakub
Úterý a pátek: o.Vojtěch


Parkování aut před bazilikou je zakázáno. Je možný vjezd pro přivezení a odvezení osob. Parkovat mohou držitelé karet pro invalidy. Další výjimky je možné řešit s o. Jakubem.


Nová adresa otce Františka Puchnara:
Domov sv. Anežky, Velký Újezd 7, 675 32 Kojatice
(pro odpověď uvádějte zpáteční adresu)