Farnost Třebíč - zámek

Bohoslužby

Neděle: 7:00 a 10:00
Pondělí: 18:00
Úterý: 18:00
Středa: 18:00
Čtvrtek 8:00
Pátek: 16:30
Sobota: 8:00

Svátost smíření : 45 minut před každou mší svatou

Návštěvy

Právě přítomno: 84 hostů a žádný člen

Rozpis lektorské služby
  Mše sv. v 7 h Mše sv. v 10 h
     
     
17.11. Březkovi – Blažková Eliška Jurková Renata - Dvořáková Kateřina
24.11. Kenovská Anna - Procházková Ludmila Janíček Karel - Slatinský Vít
1.12. Janata Pavel – Janatová Jana Madejová Ludmila - Oravcová Hana
8.12. Březkovi – Blažková Eliška Spilka Petr - Spilková Blanka 
15.12. Kenovská Anna - Procházková Ludmila Mrňová Alexandra - Nekudová Markéta  
22.12. Janata Pavel – Janatová Jana Karas Pavel - Janíček Štěpán 
25.12. Březkovi – Blažková Eliška Pořízová Marie - Pořízová Marta
29.12. Kenovská Anna - Procházková Ludmila Jurková Renata - Dvořáková Kateřina
1.1. Janata Pavel – Janatová Jana Janíček Karel - Slatinský Vít
5.1. Březkovi – Blažková Eliška Madejová Ludmila - Oravcová Hana
12.1. Kenovská Anna - Procházková Ludmila Spilka Petr - Spilková Blanka
19.1. Janata Pavel – Janatová Jana Mrňová Alexandra - Nekudová MarkétaPořízová
   
Katecheze pro děti při nedělní mši svaté
Neděle      
       
10.11. 32. neděle v mezidobí Marie Pořízová 776 848 481
17.11 33. neděle v mezidobí Marie Pořízová (Bor.) 775 654 311
24.11. Slavnost Ježíše Krista Krále Strnadová Anna 774 400 556
1.12. 1. neděle adventní Marcela Matějková 605 945 227
8.12. 2. neděle adventní Veronika Dobrovolná 608 029 764
15.12. 3. neděle adventní  Renata Jurková 728 257 788
22.12. 4. neděle adventní Kateřina Janíčková 723 006 406
25.12. Slavnost Narození Páně Jiří Lojda 777 880 711
29.12. Svátek Svaté rodiny Jiří Poříz 777 650 206
1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Pavla Janíčková 728 208 349
5.1. 2. neděle po Narození Páně Ondřej Madeja 602 370 739

Sledujte nás na FB

PULS Fond na podporu pastorace

Představujeme vám PULS, Fond na podporu kněží a pastorace, který vznikl v rámci Brněnské diecéze v roce 2016.
Jeho posláním a cílem je zlepšit systém přispívání na diecézi (od anonymního povinného příspěvku k osobnímu projevu spoluzodpovědnosti každého věřícího), vytvořit „velkou rodinu malých dárců“ a pomoci vnímat diecézi jako jeden tým.v
Podrobné informace na fond.biskupstvi.cz