Farnost Bazilika - Třebíč

Bohoslužby

Neděle: 7:00 a 10:00
Pondělí: 18:00
Úterý: 18:00
Středa: 18:00
Čtvrtek 8:00
Pátek: 16:30
Sobota: 8:00

Svátost smíření : 45 minut před každou mší svatou

Návštěvy

Právě přítomno: 92 hostů a žádný člen

 

Rozpis lektorské služby
  Mše sv. v 7 h Mše sv. v 10 h
     
28.4. Březkovi - Blažková Eliška Jurková Renata - Dvořáková Kateřina
5.5. Kenovská Anna - Procházková Ludmila Janíček Karel - Slatinský Vít
12.5. Janatovi – Zhořová Eva Madejová Ludmila - Oravcová Hana
19.5. Březkovi - Blažková Eliška Spilka Petr - Spilková Blanka
26.5 Kenovská Anna - Procházková Ludmila Mrňová Alexandra - Nekudová Markéta
2.6. Janatovi – Zhořová Eva Karas Pavel - Janíček Štěpán
9.6. Březkovi - Blažková Eliška Pořízová Marie - Pořízová Marta
16.6. Kenovská Anna - Procházková Ludmila Jurková Renata - Dvořáková Kateřina
23.6. Janatovi – Zhořová Eva Janíček Karel - Slatinský Vít
30.6. Březkovi - Blažková Eliška Madejová Ludmila - Oravcová Hana
 1.9.  Kenovská Anna - Procházková Ludmila  Spilka Petr - Spilková Blanka
Katecheze pro děti při nedělní mši svaté
Neděle      
       
3.3. 8. neděle v mezidobí Strnadová Anna 774 400 556
10.3. 1. neděle postní Marcela Matějková 605 945 227
17.3. 2. neděle postní Veronika Dobrovolná 608 029 764
24.3. 3. neděle postní Renata Jurková 728 257 788
31.3. 4. neděle postní Kateřina Janíčková 723 006 406
7.4. 5. neděle postní Jiří Lojda 777 880 711
14.4. Květná neděle Jiří Poříz 777 650 206
21.4. Velikonoční neděle Pavla Janíčková 728 208 349
28.4. 2. neděle velikonoční Marie Pořízová 776 848 481
5.5. 3. neděle velikonoční Marie Pořízová (Bor.) 775 654 311
12.5. 4. neděle velikonoční Strnadová Anna 774 400 556
19.5. 5. neděle velikonoční Marcela Matějková 605 945 227
26.5. 6. neděle velikonoční Veronika Dobrovolná 608 029 764
2.6. Nanebevstoupení Páně Renata Jurková 728 257 788
9.6. Seslání Ducha svatého Kateřina Janíčková 723 006 406

PULS Fond na podporu pastorace

Představujeme vám PULS, Fond na podporu kněží a pastorace, který vznikl v rámci Brněnské diecéze v roce 2016.
Jeho posláním a cílem je zlepšit systém přispívání na diecézi (od anonymního povinného příspěvku k osobnímu projevu spoluzodpovědnosti každého věřícího), vytvořit „velkou rodinu malých dárců“ a pomoci vnímat diecézi jako jeden tým.v
Podrobné informace na fond.biskupstvi.cz