Farnost Třebíč - zámek

Bohoslužby

Neděle: 7:00 a 10:00
Pondělí: 18:00
Úterý: 18:00
Středa: 18:00
Čtvrtek 8:00
Pátek: 16:30
Sobota: 8:00

Svátost smíření: 30 minut před každou mší svatou
Do 24.5.2020 se v úterý zpovídat nebude.

Návštěvy

Právě přítomno: 47 hostů a žádný člen

FARNÍ KAVÁRNA U SV. PROKOPA

V loňském roce se podařilo opravit dvě místnosti v přízemí fary a vznikl tak prostor k dalšímu setkávání farníků. Každou 2. a 4. neděli v měsíci zde po mších sv. probíhají farní kavárny, prostor slouží různým společenstvím, je možné si jej pronajmout k pořádání seminářů, přednášek, rodinným oslavám (pro cca 20 osob) nebo jako zázemí pro svatebčany před obřadem. Další informace u Radky Jarošové (tel. 604718734) a Nadi Karasové (tel. 724410397).
V turistické sezóně se kavárna otevírá pro veřejnost.

Možnosti pronájmu:

1.  400,-Kč/h s obsluhou, občerstvení vlastní
2.  úhrada veškerého občerstvení z kavárny (obsluha zajištěna)

!!!!!
Otevírací doba kavárny pro veřejnost:
V podzimním a zimním období kavárna pro veřejnost uzavřena (o aktuálním otevřením dle akcí probíhajících v bazilice nebo v areálu Zámku budeme informovat). Otevřena bude opět příští rok po Velikonocích.
Děkujeme všem návštěvníkům a těšíme se na setkání v roce 2020. Sdružení Prokop, z.s.
!!!!!

Sledujte nás na FB

PULS Fond na podporu pastorace

Představujeme vám PULS, Fond na podporu kněží a pastorace, který vznikl v rámci Brněnské diecéze v roce 2016.
Jeho posláním a cílem je zlepšit systém přispívání na diecézi (od anonymního povinného příspěvku k osobnímu projevu spoluzodpovědnosti každého věřícího), vytvořit „velkou rodinu malých dárců“ a pomoci vnímat diecézi jako jeden tým.v
Podrobné informace na fond.biskupstvi.cz