Nadcházející pořad bohoslužeb

Bazilika sv. Prokopa
od 2.6. do 9.6.2024 - 23. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
2.6.
9. neděle v mezidobí 07:00
Bazilika sv. Prokopa
Mše svatá Za farníky
10:00
Bazilika sv. Prokopa
Mše svatá Za + maminku Helenu Peškovou
Pondělí
3.6.
památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků Dnes mše sv. není
Úterý
4.6.
úterý 9. týdne v mezidobí 18:00
Bazilika sv. Prokopa
Mše svatá za dar víry a Boží požehnání pro celou rodinu
Středa
5.6.
památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka 18:00
Bazilika sv. Prokopa
Mše svatá za + Františka Olivu, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci
Čtvrtek
6.6.
sv. Norberta, biskupa 08:00
Bazilika sv. Prokopa
Mše svatá Za syna Tomáše, jeho rodinu a duše v očistci
Pátek
7.6.
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA 16:30
Bazilika sv. Prokopa
Mše svatá za paní Motlovou
Sobota
8.6.
památka Neposkvrněného srdce Panny Marie 09:00
Bazilika sv. Prokopa
Akce pro chlapce Ministrantská schůzka Více informací zde
09:00
Bazilika sv. Prokopa
Akce pro děti Neministrantská schůzka na faře Více informací zde
11:00
Bazilika sv. Prokopa
Mše svatá Za Boží požehnání pro službu Charity
Neděle
9.6.
10. neděle v mezidobí 07:00
Bazilika sv. Prokopa
Mše svatá Za farníky
10:00
Bazilika sv. Prokopa
Mše svatá za + Zdenku a Karla Svobodovy, rodiče, sourozence a živou rodinu