Pořad bohoslužeb

Bazilika sv. Prokopa
od 28.5. do 4.6.2023 - 22. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
28.5.
SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 07:00
bazilika sv. Prokopa
Mše sv. Za farníky
10:00
bazilika sv. Prokopa
Mše sv. Za + rodiče Čamburovi, živou a + rodinu
19:00
kaple Panny Marie
Akce Májová pobožnost
Pondělí
29.5.
památka Panny Marie Matky Církve 19:00
kaple Panny Marie
Akce Májová pobožnost
Úterý
30.5.
památka sv. Zdislavy 18:00
bazilika sv. Prokopa
Mše sv. Za + Annu Molákovou a manžela
19:00
kaple Panny Marie
Akce Májová pobožnost
Středa
31.5.
svátek Navštívení Panny Marie 18:00
bazilika sv. Prokopa
Mše sv. Za + Miroslava Holpucha a jeho rodiče
19:00
kaple Panny Marie
Akce Májová pobožnost
Čtvrtek
1.6.
svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze 08:00
bazilika sv. Prokopa
Mše sv. Za manžele Veselých a Vokounovy
Pátek
2.6.
sv. Marcelina a Petra, mučedníků 16:30
bazilika sv. Prokopa
Mše sv. Za + rodinu Pálenských, Masných a Boží ochranu pro rodiny a příbuzné
Sobota
3.6.
památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků 08:00
bazilika sv. Prokopa
Mše sv. Za + sestru Marii Ladislavu Svobodovou
08:45
bazilika sv. Prokopa
Akce Ministranská schůzka
Neděle
4.6.
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 07:00
bazilika sv. Prokopa
Mše sv. Za farníky
10:00
bazilika sv. Prokopa
Mše sv. Za + manžela a příbuzné a Boží požehnání pro celou živou rodinu

Sbírka na Charitu. Děkujeme.

Pátek - Noc kostelů

První svaté přijímání dětí 4.6 v 10.00