Kalendář akcí a událostí farnosti

Září 2023

PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
1pátek 21. týdne v mezidobí (1. pátek v měsíci)
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:40
  • Farní kostel sv. Prokopa
  • Označení: Bazilika sv. Prokopa (Třebíč)

  <p>Za celou živou a + rodinu, duše v očistci a + Zdeňku Pavlíkovou</p>

2sobota 21. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 08:40
  • Farní kostel sv. Prokopa
  • Označení: Bazilika sv. Prokopa (Třebíč)

  Za zemřelého Stanislava Nováčka

322. neděle v mezidobí
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 08:00
  • Farní kostel sv. Prokopa
  • Označení: Bazilika sv. Prokopa (Třebíč)

  Za farníky

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 11:00
  • Farní kostel sv. Prokopa
  • Označení: Bazilika sv. Prokopa (Třebíč)

  <p>Za zemřelého Františka Kremláčka, bratra Jana, sestru Marii, za zemřelé rodiče Komínkovy, Kremláčkovy a celou živou rodinu</p>

4pondělí 22. týdne v mezidobí
5sv. Terezie z Kalkaty
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:40
  • Farní kostel sv. Prokopa
  • Označení: Bazilika sv. Prokopa (Třebíč)

  Na poděkování za dar života s prosbou o Boží požehnání a ochranu

6středa 22. týdne v mezidobí
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:40
  • Farní kostel sv. Prokopa
  • Označení: Bazilika sv. Prokopa (Třebíč)

  <p>Za spásu duší, na které nikdo nepamatuje a za Boží ochranu, pomoc a milosrdenství pro celou rodinu, přátele a známé.</p>

7sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 08:40
  • Farní kostel sv. Prokopa
  • Označení: Bazilika sv. Prokopa (Třebíč)

  <p>Za zemřelou maminku a rodiče, za syna, živou rodinu a duše v očistci</p>

8Narození Panny Marie
 • 16:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 16:30 - 17:10
  • Farní kostel sv. Prokopa
  • Označení: Bazilika sv. Prokopa (Třebíč)

  Za syna Tomáše, jeho rodinu a duše v očistci

9sv. Petra Klavera, kněze, nebo sobotní památka Panny Marie
1023. neděle v mezidobí
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 08:00
  • Farní kostel sv. Prokopa
  • Označení: Bazilika sv. Prokopa (Třebíč)

  Za + Františku Bílkovou, Marii Vízdalovou a Marii Křehlíkovou

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 11:00
  • Farní kostel sv. Prokopa
  • Označení: Bazilika sv. Prokopa (Třebíč)

  Za farníky

11pondělí 23. týdne v mezidobí
12Jména Panny Marie
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:40
  • Farní kostel sv. Prokopa
  • Označení: Bazilika sv. Prokopa (Třebíč)

  Na poděkování za duchovní a lidskou podporu rodiny syna a za Boží požehnání pro všechny dárce a jejich rodiny

13sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:40
  • Farní kostel sv. Prokopa
  • Označení: Bazilika sv. Prokopa (Třebíč)

  Za zemřelou Jitku Teplou a Boží požehnání pro její dcery

14Povýšení svatého Kříže
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:40
  • Kaple Panny Marie
  • Označení: Kaple Panny Marie (Týn u Třebíče)

  Za živé a zemřelé obyvatele Týna

15Panny Marie Bolestné
 • 16:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 16:30 - 17:10
  • Farní kostel sv. Prokopa
  • Označení: Bazilika sv. Prokopa (Třebíč)

  <p>Za Jindřicha a Anežku Hortovi a celou rodinu Hortovu</p>

16sv. Ludmily, mučednice, nebo sobotní památka Panny Marie
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 08:40
  • Farní kostel sv. Prokopa
  • Označení: Bazilika sv. Prokopa (Třebíč)

  <p>za + Egona Felkela a jeho rodiče</p>

1724. neděle v mezidobí
18pondělí 24. týdne v mezidobí
19sv. Januária, biskupa a mučedníka
20sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Chong Hasanga a druhů, mučedníků
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:40
  • Farní kostel sv. Prokopa
  • Označení: Bazilika sv. Prokopa (Třebíč)

  Za zemřelého Josefa Horkého

21sv. Matouše, apoštola a evangelisty
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 08:40
  • Farní kostel sv. Prokopa
  • Označení: Bazilika sv. Prokopa (Třebíč)

  Na poděkování za Boží ochranu, za rodiny dětí a sourozenců a Boží požehnání pro kněze.

22pátek 24. týdne v mezidobí
 • 16:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 16:30 - 17:10
  • Farní kostel sv. Prokopa
  • Označení: Bazilika sv. Prokopa (Třebíč)

  za + o. Josefa Doležala a rodiče

23sv. Pia z Pietrelciny, kněze
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 08:40
  • Farní kostel sv. Prokopa
  • Označení: Bazilika sv. Prokopa (Třebíč)

  Za + Vladislavu Šilpertovou, manžela a živou rodinu

2425. neděle v mezidobí
25pondělí 25. týdne v mezidobí
26sv. Kosmy a Damiána, mučedníků
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:40
  • Farní kostel sv. Prokopa
  • Označení: Bazilika sv. Prokopa (Třebíč)

  Za zemřelého manžela, rodinu Bohuslavovu, Jirovských a duše v očistci.

27sv. Vincence z Pauly, kněze
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:40
  • Farní kostel sv. Prokopa
  • Označení: Bazilika sv. Prokopa (Třebíč)

  Za + manžela, rodiny dětí s prosbou o Boží požehnání a vedení Duchem svatým

28sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 08:40
  • Farní kostel sv. Prokopa
  • Označení: Bazilika sv. Prokopa (Třebíč)

  Za zemřelého tatínka, rodinu Jirovských, Marešovu a duše v očistci.

29sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
 • 16:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 16:30 - 17:10
  • Farní kostel sv. Prokopa
  • Označení: Bazilika sv. Prokopa (Třebíč)

  Za Františka a Vlastu Fialovy a Boží požehnání pro rodinu

30sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 08:40
  • Farní kostel sv. Prokopa
  • Označení: Bazilika sv. Prokopa (Třebíč)

  Za zemřelé rodiče a sestry, tchána, za zdraví syna a Boží požehnání pro živou rodinu