Kalendář akcí a událostí farnosti

červen 2023

PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
1Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 08:40
  • farní kostel sv. Prokopa
  • Označení: bazilika sv. Prokopa (Třebíč)

  Za manžele Veselých a Vokounovy

2sv. Marcelina a Petra, mučedníků
 • 16:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 16:30 - 17:10
  • farní kostel sv. Prokopa
  • Označení: bazilika sv. Prokopa (Třebíč)

  Za + rodinu Pálenských, Masných a Boží ochranu pro rodiny a příbuzné

3sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
4Nejsvětější Trojice
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 08:00
  • farní kostel sv. Prokopa
  • Označení: bazilika sv. Prokopa (Třebíč)

  Za farníky

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 11:00
  • farní kostel sv. Prokopa
  • Označení: bazilika sv. Prokopa (Třebíč)

  Za + manžela a příbuzné a Boží požehnání pro celou živou rodinu

5sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
6sv. Norberta, biskupa
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:40
  • farní kostel sv. Prokopa
  • Označení: bazilika sv. Prokopa (Třebíč)

  Za + o. Josefa Doležala a rodiče

7středa 9. týdne v mezidobí
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:40
  • farní kostel sv. Prokopa
  • Označení: bazilika sv. Prokopa (Třebíč)

  Za živou a + rodinu Ondráčkovu, Mikešovu, Švaříčkovu a Filovu

8Těla a Krve Páně
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:40
  • farní kostel sv. Prokopa
  • Označení: bazilika sv. Prokopa (Třebíč)

  Poděkování za dar života s prosbou o zdraví a Boží požehnání pro syna

9sv. Efréma Syrského, jáhna a učitele církve
 • 16:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 16:30 - 17:10
  • farní kostel sv. Prokopa
  • Označení: bazilika sv. Prokopa (Třebíč)

  Za + Petra Cejpka a živou rodinu

10sobota 9. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 08:40
  • farní kostel sv. Prokopa
  • Označení: bazilika sv. Prokopa (Třebíč)

  Za + Marii Maxovou, rodinu Maxovu, Dvořákovu a Chudobovu

1110. neděle v mezidobí
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 08:00
  • farní kostel sv. Prokopa
  • Označení: bazilika sv. Prokopa (Třebíč)

  Za farníky

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 11:00
  • farní kostel sv. Prokopa
  • Označení: bazilika sv. Prokopa (Třebíč)

  Za ++ Zdenku Svobodovou, manžela, rodiče a živou rodinu

12pondělí 10. týdne v mezidobí
13sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:40
  • farní kostel sv. Prokopa
  • Označení: bazilika sv. Prokopa (Třebíč)

  Za + tatínka a rodinu Jírovských a Marešovu

14středa 10. týdne v mezidobí
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:40
  • farní kostel sv. Prokopa
  • Označení: bazilika sv. Prokopa (Třebíč)

  Za + rodiče Mejzlíkovy, syna Stanislava, vnučky Jitku a Evu, snachu Milenu a celou živou i + rodinu

15sv. Víta, mučedníka
16Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
17Neposkvrněného srdce Panny Marie
1811. neděle v mezidobí
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 08:00
  • farní kostel sv. Prokopa
  • Označení: bazilika sv. Prokopa (Třebíč)

  Za farníky

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 11:00
  • farní kostel sv. Prokopa
  • Označení: bazilika sv. Prokopa (Třebíč)

  Na poděkování za dar 93 let života

19sv. Romualda, opata
20úterý 11. týdne v mezidobí
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:40
  • farní kostel sv. Prokopa
  • Označení: bazilika sv. Prokopa (Třebíč)

  Na poděkování za dar života s prosbou o boží požehnání pro rodinu

21 sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:40
  • farní kostel sv. Prokopa
  • Označení: bazilika sv. Prokopa (Třebíč)

  Za + Aloise Březku, rodiče, bratra a švagrovou

22sv. Paulína Nolánského, biskupa
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 08:40
  • farní kostel sv. Prokopa
  • Označení: bazilika sv. Prokopa (Třebíč)

  Za všechny závislé a jejich blízké

23pátek 11. týdne v mezidobí
 • 16:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 16:30 - 17:10
  • farní kostel sv. Prokopa
  • Označení: bazilika sv. Prokopa (Třebíč)

  Za + Marii Lisovou, manžela, zeťe Jana a snachu Annu

24Narození sv. Jana Křtitele
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 08:40
  • farní kostel sv. Prokopa
  • Označení: bazilika sv. Prokopa (Třebíč)

  Za zemřelého Josefa Vlka, manželku a duše v očistci

2512. neděle v mezidobí
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 08:00
  • farní kostel sv. Prokopa
  • Označení: bazilika sv. Prokopa (Třebíč)

  Za živou a + rodinu, Boží milosrdenství a ochranu pro manžele

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 11:00
  • farní kostel sv. Prokopa
  • Označení: bazilika sv. Prokopa (Třebíč)

  Za farníky

26pondělí 12. týdne v mezidobí
27 sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve
28sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
29sv. Petra a Pavla, apoštolů, hlavních patronů brněnské diecéze
30svatých prvomučedníků římských