Katecheze pro děti

Katecheze pro děti

Katecheze pro děti při nedělní mši svaté
Datum  Neděle Jméno Kontakt
12.3. 3. neděle postní Veronika Dvořáková 776 152 423
19.3. 4. neděle postní  Ondřej Madeja 602 370 739
26.3. 5. neděle postní Marie Pořízová 776 848 481
2.4. 6. neděle postní - Květná Marie Pořízová (Bor.) 775 654 311
9.4. Slavnost zmrtvýchvstání Páně Anna Strnadová 774 400 556
16.4. 2. neděle velikonoční Marcela Matějková 605 945 227
23.4. 3. neděle velikonoční Veronika Dobrovolná 608 029 764
30.4. 4. neděle velikonoční Renata Jurková 728 257 788 
7.5. 5. neděle velikonoční Jiří Lojda 777 880 711
14.5 6. neděle velikonoční Jiří Poříz 777 650 206
21.5. 7. neděle velikonoční Pavla Janíčková 728 208 349
28.5. Slavnost seslání Ducha sv. Veronika Dvořáková 776 152 423