Ve volbách do nové Pastorační rady farnosti v neděli 11.6.2023 bylo odevzdáno celkem 184 hlasovacích lístků. Volební komise poté sčítala hlasy a výsledkem je zvolení těchto 5 farníků: /podle abecedy/

Pavla Janíčková

Eva Lojdová

Lidka Madejová

Ladislav Ptáček

Lukáš Semerád

Slib nové Pastorační rady, kterou kromě zvolených budou tvořit i členové jmenováni farářem, bude v neděli 25.6.2023 při mši svaté v 10.00.

Velké díky všem, kteří jste se do voleb zapojili a těšíme se na spolupráci s vámi všemi :-).